10.6 ศิลปศึกษา
1. ผู้ที่ลงทะเบียน คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหวิทยาเขตเท่านั้น (รายชื่อสามารถดูได้ที่เมนูด้านซ้ายมือ)ที่จะสามารถลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันได้
2. โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อ ของแต่ละกิจกรรมและหากพบการพิมพ์ผิดพลาดให้แจ้งผู้ลงทะเบียนตามข้อ 1 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

1.วาดภาพระบายสี
  
  
2.การประกวดรำไทย
  
3.การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  
4.การจัดสวนถาดแบบชื้น
  
5.การจัดสวนถาดแบบแห้ง
  
6.เต้นหางเครื่องประกอบเพลง
 
ด้วยความขอบคุณ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.29